Landhuis

Disclaimer

Aan alle informatie op deze website is grote zorg besteed. Hoewel Biebrza.eu tracht de juiste, zo volledig mogelijke en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Biebrza.eu expliciet noch impliciet enige garantie dat de via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Mochten er onverhoopt, ondanks ons grondige vooronderzoek, toch fouten of vergissingen in deze vertrekte informatie voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Gebruik van deze internetsite valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker en houdt aanvaarding van deze disclaimer in.